Disclaimer

De informatie in deze webshop is bedoeld om informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Bedrijfsreviews
De op deze website opgenomen reviews van Trustpilot worden door de schrijver op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van de fabrikant of Verfwebwinkel.nl.
Verfwebwinkel.nl en haar review partner bieden geen voordelen, speciale voorwaarden, kortingen of andere prikkels voor het afgeven van een positieve beoordeling of het terugnemen van een negatieve beoordeling.
Op de website van bovengenoemde reviewpartner vind je meer informatie over het beleid van deze reviewpartner m.b.t. het verzamelen en controleren van reviews.

Verfwebwinkel.be behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Verfwebwinkel.nl. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij Verfwebwinkel.be of haar licentiegevers.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »